Szukaj produktu: także w opisach

Badanie bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych urządzeń medycznych zgodnie z normą PN-EN 62353

Medyczne urządzenia elektryczne na skutek niewłaściej izolacji, zastosowania niewłaściwych materiałów czy błędów konstukcyjnych, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta i personelu medycznego.

Przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U nr 107, poz. 679) regulują zagadnienia z zakresu sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i używaniem wyrobów medycznych. Zapisy ustawy nakładają na producenta, dostawcę, czy użytkownika wyrobów medycznych obowiązek bezwzględnej troski o to , aby oferowane lub eksploatowane przez nich wyroby zapewniały maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. 

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353 (Medyczne urządzenia elektryczne - Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych) urządzenia medyczne połączone z siecią elektryczną podlegają testom bezpieczeństwa użytkowania w następujących przypadkach:

  • przed uruchomieniem
  • po przeprowadzeniu naprawy
  • w ramach przeglądów okresowych

Firma OCULUS Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie okresowych badań bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych urządzeń medycznych zgodnie z normą PN-EN 62353.

Wydajemy zaświadczenia zgodności z normą PN-EN 62353.
Pomiary wykonywane są przy pomocy najnowocześniejszego testera dedykowanego do tego typu badań firmy RIGEL MEDICAL.

2009, OCULUS
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl