Szukaj produktu: także w opisach

Listwy pryzmatyczne horyzontalna i wertykalna z dodatkowymi pojedynczymi przymatami 30Δ i 45Δ.

Producent: Luneau Ophtalmologie - Francja

2009, OCULUS
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl