Szukaj produktu: także w opisach
Tester widzenia - Binoptometr 4P to kolejny aparat firmy OCULUS do kompleksowego badania wzroku.

 

Binoptometr 4P przeznaczony jest do szybkiego badania i prawidłowej oceny podstawowych funkcji wzroku. Został zaprojektowany do przesiewowych dla potrzeb : medycyny pracy, optometrystów i lekarzy okulistów.

Główne cechy aparatu:

 • płynna regulacja kąta patrzenia pacjenta,
 • elektromotoryczna regulacja wysokości (opcja),
 • liczne predefiniowane programy badań (dla kierowców, pilotów) z możliwością tworzenia własnych,
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (opcja),
 • badanie pryferyjnego pola widzenia (opcja),
 • obsługa z panelu sterowania z kolorowym wyświetlaczem dotykowym lub z komputera PC,
 • możliwość wydruku wyników badań, a także zapisu do formatu PDF jak i transferu do programu zarządzania danymi,
 • mobilność – waga 4,8 – 5,6 kg (zależnie od wersji) pozwala na łatwe przenoszenie aparatu, kufer transportowy (wyposażenie opcjonalne)

Badania i testy:

 

 • badanie ostrości wzroku :
  • pierścienie Landolta, litery, cyfry, obrazki, E-znaki.
  • visus 0,1 / 0,2 / 0,32 / 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,7* / 0,8 / 1,0 / 1,25 (*tylko dla pierścieni Landolta).

 

 • badanie poczucia widzenia barw:
  • duży wybór tablic Ishihary oraz tablic Velhagena- Broschmana.
  • automatyczne ustawienie temperatury barw celem zapewnienia prawidłowego wyświetlania kolorów na ekranie pola testowego.

 

 • testy widzenia obuocznego:
  • wiele zintegrowanych testów do badania forii i stereopsji.
  • zastosowany system LCD wyświetlania obrazu zapewnia przeprowadzenie badania w warunkach naturalnych. 

 

 • badanie widzenia zmierzchowego (opcja):
  • test z olśnieniem i bez.
  • cztery stopnie kontrastu: 1:23 / 1:5 / 1:2,7 / 1:2
  • visus 0,1
  • jasność tła 0,032 cd/m2

 

 • pomiar szerokości akomodacji
  • figura Duane’a w połączeniu z testem kinetycznym 

 • test sprawdzający peryferyjne pole widzenia: 
  • 40° w stronę nosa.
  • 36°, 50°, 70° w stronę skroni.
 • test kontroli utajonej nadwzroczności.

 • test kontrastu: 
  • pierścienie Landolta, litery, cyfry.
 • możliwość badania kandydatów na kierowców (zgodny z normą FeV).

 

Programy badawcze:

 • G 37 i G 25 z pierścieniami Landolta, cyframi i literami,
 • kierowcy grupa 1, kierowcy grupa 2 z testem kontrastu,
 • kierowcy grupa 2 z badaniem widzenia zmierzchowego i  wrażliwością na olśnienie,
 • piloci klasy 2,
 • wiele innych.

 
2009, OCULUS
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl