Szukaj produktu: także w opisach
Egzoftalmometr

Typ HertelTyp NaugleEgzoftalmometr służy do precyzyjnych pomiarów stopnia wytrzeszczu (egzoftalma)  
i zapadnięcia ( enoftalma ) gałki ocznej. Pomiar polega na określeniu w milimetrachodległości wierzchołków rogówek oka od skroniowych brzegów oczodołów.


 
Egzoftalmometr składa się z dwóch plastikowych elementów umieszczonych na metalowym pręcie, z których jeden może być przesuwany, a drugi umocowany jest na stałe. Każdy plastikowy element składa się z lusterka, skali milimetrowej ( 0 - 35 mm ) oraz „gniazda” do oparcia o krawędź oczodołu. Pod ruchomym elementem znajduje się skala wyryta na metalowym pręcie.

 
  Podczas badania egzoftalmometr ustawiamy poziomo przed oczami badanego. „Gniazga egzoftalmometru opieramy o boczne krawędzie oczodołów. Odnotowujemy rozstaw krawędzi odczytany ze skali umieszczonej na pręcie, aby przy następnych badaniach ustawić przyrząd tak samo. Badany powinien patrzeć nieruchomo prosto przed siebie. Przyrząd i twarz pacjenta powinny być dobrze oświetlone. Badający patrząc z przodu widzi w lusterkach odbicie profilu rogówek oka a nad nimi w lusterkach skalę milimetrową. W ten sposób określa się w milimetrach odległość wierzchołków rogówek oka od skroniowych brzegów  oczodołów. Prawidłowe wysadzenie gałek ocznych  waha się  w  granicach  10  do   21 mm. ( przeciętnie wynosi  15 – 18 mm. )Powtarzając pomiar co pewien czas możemy ustalić czy wysadzenie oka powiększa się, czy zmniejsza się. Ma to istotne znaczenie dla rozpoznania, rokowania i dla dalszego leczenia.

2009, OCULUS
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl