Szukaj produktu: także w opisach

Testy Ishihary do badania zaburzeń widzenia barw umożliwiają szybką i dokładną ocenę najczęstszych postaci wrodzonego upośledzenia w rozpoznawaniu barw w zakresie określonych kolorów.
Tablice Ishihary służą do diagnozowania całkowitego upośledzenia w rozróżnianiu barw w odróżnieniu od innych, zaawansowanych i łagodnych postaci defektów postrzegania barw protanowych i deutanowych. Do zestawu dołączono instrukcję użytkowania i interpretacji wykresów barwnych.
Tablice stosowane są przez okulistów, optyków, lekarzy
pierwszego kontaktu oraz lekarzy medycyny pracy.

Zestaw 38-tablic (pełny) jest stosowany przez okulistów, głównie do określenia rodzaju defektu widzenia barwnego.

Zestaw 24-tablic (skrócony) jest stosowany głównie w medycynie pracy (na lotniskach, lokalnych urzędach rządowych, agencjach rekrutacyjnych, fabrykach i innych zakładach pracy) do wykonywania okresowych testów postrzegania barw lub w ramach rekrutacji nowych pracowników.

Zestaw 14-tablic (uproszczony) zawiera niektóre testy z wersji 38-tablicowej dobrane tak, aby uzyskać jak największą dokładność przy wykorzystaniu minimalnej liczby testów.

Zestaw 8-tablic z symbolami służy do testowania dzieci w wieku przedszkolnym lub osób niepiśmiennych. Zestaw ten obejmuje rysunki w postaci kół i kwadratów lub linii krętych,
które należy śledzić palcem2009, OCULUS
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl