Szukaj produktu: także w opisach
Centerfield

Oprogramowanie pozwala na prezentację wyników w postaci:

 • skali szarości
 • numerycznej (skala decybelowa)
 • grafiki 3D z możliwością animacji
 • profilu pola widzenia
 • odchylenia od standardu wiekowego
 • odchylenia skorygowanego
 • krzywe defektu skumulowanego Bebiego
 • porównanie badań
 • Projekcyjna prezentacja bodźców
 • Standard Goldmanna
 • Pełne pole badania +/-70°
 • Perymetria Statyczna
 • Perymetria kinetyczna
 • Perymetria barwna ( niebieski bodziec na żółtym tle )
 • Automatyczna kontrola fiksacji
 • Automatyczna identyfikacja badanego oka
 • Podgląd oka
 • Funkcje statyczne i porównawcze
 • Oprogramowanie w języku polskim
 • Kompaktowa budowa - małe gabarytu - nowoczesny design
 • Podpora brody sterowana elektromotorycznie ( z klawiatury PC )
 • Komputer stacjonarny ( komunikacja przez USB )
 • Nie wymaga ciemni

Parametry punktów stymulujących:

 • wielkość bodźca: wg Goldmanna III(0,43°)zakres luminancji: 0,1 - 318 cd/m2
 • skok luminancji : 0,1 jednostki log zakresu
 • czas trwania bodźca: 0,2 /0,5 /0,8 sek lub własne ustawienia
 • interwał: 0,6/0,9 sek. (lub własne ustawienia
 • kolor: biały, niebieski 480nm na żółtym tle
Na wydruku badania progowego umieszczone są:
·         dane pacjenta
·         parametry badania
·         globalne wartości statystyczne (MD,MS,LV, 
      SF,PSD,CPSD)

·         oraz następujące wykresy:
·         skala decybelowa,
·         skala szarości,
·         odchylenie od norm wiekowych
·         analiza prawdopodoieństwa (norma wiekowa) ·         ochylenie skorygowane
·         analiza prawdopodobieństwa (norma  
      skorygowana)
·         krzywe Bebiego
CENTERFIELD 2

- to najnowsza, zmodyfikowana wersja znanego już i uznanego polomierza projekcyjnego do badania statycznego i kinetycznego pola widzenia. Aparat umożliwia również wykonanie badań za pomocą niebieskiego bodźca na żółtym tle (test blue on yellow). Jest on w pełni zgodny z standardem Goldmanna i spełnia wymagania międzynarodowej normy perymetrycznej ISO-12866

Dane techniczne

 • promień czaszy: r = 30 cm
 • luminancja : 10 cd/m2 (32 Asb)
 • pole badania : ± 70°(statyczne), ± 40°(kinetyczne)
 • wymiary / waga : 58/40/44 cm (wys./szer./gł.), 10,3 kg
 • zasilanie : 230 V, 50-60Hz

Programy badań

 centralny do 36°, peryferyjny do 70°, jaskrowy, plamkowy, siatki symetryczne, screeningowy, poszerzony 50°-70°, do badania kierowców, neurologiczny Esterman oraz własne użytkownika (tworzenie własnych siatek testowych z możliwością zapamiętania). Możliwe jest również łączenie poszczególnych programów jako uzupełnienie wykonanych badań oraz wykonywanie badań w perymetrii statycznej uzupełnionej badaniem kinetycznym. Istnieje możliwość zapamiętania 25 różnych programów użytkownika

Strategie badań

nadprogowa, nadprogowa 2-strefowa, nadprogowa 3-strefowa, nadprogowa z oceną defektu, progowa, progowa szybka, strategia CLIP (ciągła zmiana jasności bodźca świetlnego ). Wymienione strategie posiadają automatyczny wybór klasy luminancji określanej według progu centralnego

Oprogramowanie

Archiwizacja danych pacjenta z wynikami badań. Prezentacja badań w skali numerycznej (dB), skali szarości, prawdopodobieństwa, kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej i profilu pola widzenia wg określonego południka, krzywej Bebiego. Oprogramowanie do analizy, porównywania badań, funkcje statystyczne (skala szarości, krzywe Bebiego, numeryczne). Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania. Obsługa w języku polskim.

Automatyczna kontrola fiksacji

 • centralna z automatyczną korekcją wyświetlania bodźców  testowych w zależności od położenia oka,
 •  Heijl-Krakau (monitorowania położenia ślepej plamki).

2009, OCULUS
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl