Szukaj produktu: także w opisach
Twinfield
 
 • standard Goldmanna
 • czasza sferyczna +/- 90°
 • projekcyjna prezentacja bodźców
 • perymetria statyczna
 • perymetria barwna
 • perymetria kinetyczna automatyczna
 • perymetria kinetyczna manualna
 • automatyczna kontrola fiksacji
 • podgląd oka
 • automatyczne ustawianie podpory brody
 • automatyczna identyfikacja badanego oka
 • funkcje statystyczne i porównawcze
 • oprogramowanie w języku polskim
 • komunikacja przez port usb
 • wielkość bodźca -  wg Goldmanna I, III, V
 • zakres luminancji-  0,1 - 318 cd/m2
 • skok luminancji-  0,1 jednostki log zakresu
 • czas trwania bodźca-  adaptacyjny, 0,2 /0,5 /0,8 sek  (lub własne ustawienia)
 • interwał -  0,6/0,9 sek. (lub własne ustawienia)
 • kolor -  biały, czerwony, niebieski 480nm na żółtym i białym tle
 • dane pacjenta
 • parametry badania 
 • numeryczny(w skali decybelowej),
 • w skali szarości,
 • odchylenie od standardu wiekowego,
 • odchylenie skorygowane,
 • prawdopodobieństwo,
 • krzywa defektu skumulowanego (Bebiego),
 • globalne wartości statystyczne (MD,MS,LV, SF,PSD,CPSD)
 • System oceny jaskry wg Brusiniego
Twinfield II

to najnowsza, zmodyfikowana wersja znanego już i uznanego klinicznego polomierza projekcyjnego do badania statycznego i kinetycznego pola widzenia. Aparat umożliwia wykonanie badań za pomocą bodźca czerwonego (neurolog.) i niebieskiego na żółtym tle (test blue on yellow).  Jest on w pełni zgodny z standardem Goldmanna i spełnia wymagania międzynarodowej normy perymetrycznej ISO-12866

Dane techniczne

 • promień czaszy- r = 30 cm
 • wielkość czaszy- ± 90° regularna sfera
 • luminancja tła- 10 cd/m2 (32 Asb)
 • pole badania  -  ± 85°(statyczne), ± 85°(kinetyczne) 
 • wymiary  -  85/79/72 cm  (wys./szer./gł.)
 • waga -       24 kg
 • zasilanie -  90-264 V / 50-60Hz

Programy badań

centralny do 36°, peryferyjny do 90°, jaskrowy, plamkowy, siatki symetryczne, screeningowy, poszerzony 50°- 90°, do badania kierowców, neurologiczny Esterman oraz własne użytkownika (tworzenie własnych siatek testowych z możliwością zapamiętania). Możliwe jest również łączenie poszczególnych programów jako uzupełnienie wykonanych badań oraz wykonywanie badań w perymetrii statycznej uzupełnionej badaniem kinetycznym zarówno automatycznym jak manualnym. Istnieje możliwość zapamiętania 25 różnych programów użytkownika.

Strategie badań

nadprogowa, nadprogowa 2-strefowa, nadprogowa 3-strefowa, nadprogowa z oceną defektu, progowa, progowa szybka, strategia CLIP (ciągła zmiana jasności bodźca świetlnego ). Wymienione strategie posiadają automatyczny wybór klasy luminancji określanej według progu centralnego.

Oprogramowanie

Archiwizacja danych pacjenta z wynikami badań. Prezentacja badań w skali numerycznej (dB), skali szarości, prawdopodobieństwa, kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej i profilu pola widzenia wg określonego południka, krzywej Bebiego. Oprogramowanie do analizy, porównywania badań, funkcje statystyczne (skala szarości, krzywe Bebiego, numeryczne). Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania. Obsługa w języku polskim.

automatyczna kontrola fiksacji

 • centralna z automatyczną korekcją wyświetlania bodźców  testowych w zależności od położenia oka,
 • Heijl-Krakau (monitorowania położenia ślepej plamki).

2009, OCULUS
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl